Σκοπός - Στόχοι

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου συστάθηκε με σκοπό την: 

  • θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, θέσπιση σήματος ποιότητας.
  • προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων των μελών στο εξωτερικό και εσωτερικό και οικονομική κατοχύρωσή τους μέσα από νόμιμα θεσμικά πλαίσια. 
  • μελέτη της εξωτερικής και εσωτερικής αγοράς. 
  • συστηματική μελέτη για τη διεκδίκηση σωστών λύσεων στα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
  • διαμόρφωση νέων εφαρμογών - νέων προϊόντων και νέας τεχνολογίας. 
  • συμμετοχή και εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε ελληνικούς επαγγελματικούς οργανισμούς. 
  • ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του. 
  • διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους φορείς και επίτευξη λογικών δεσμεύσεων σχετικά με την ανανέωση των αδειών λειτουργίας και την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών του κλάδου

Οι υψηλοί στόχοι που έθεσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου από την στιγμή της ίδρυσής του τον τοποθετούν ανάμεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου. Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών σκοπό έχει, την ικανοποίηση της ανάγκης εξειδίκευσης, και συνεχής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, της προσφοράς άριστων υπηρεσιών και προϊόντων προς το κοινό και τον τεχνικό κόσμο,συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της εποχής.