Πιστοποιημένα Μέλη

  

ΑΛΚΑ Ο.Ε - ΚΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
4ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 32100
Τηλέφωνο : 2261026004
Fax : 2261026003
e-mail: skagias@alkaoe.ondsl.gr


ΑΛΤΕΧΝ ΕΠΕ - ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
5ο ΧΛΜ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ - 32001
Τηλέφωνο : 2268023231
Fax : 2268023031
e-mail: altexn@otenet.gr
internet: www.altexn.gr