Πιστοποιημένα Μέλη

  

Alsyk Συκοβάρης ABEE
10ο ΧΛΜ Ε.Ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΣΤΕΝΗΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - 34600
Τηλέφωνο : 2221040144
Fax : 2221045201
e-mail: sales@alsyk.gr
internet: www.alsyk.gr

ΝΤΕΛΕΚΟΣ Ι. - ΝΤΕΛΕΚΟΣ Κ. Ο.Ε
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 108 ΧΑΛΚΙΔΑ - 34100
Τηλέφωνο : & fax 2221081511

e-mail: info@delekos.gr
internet: www.delekos.gr