Σήμα Ποιότητας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου  συμβάλλοντας ενεργά στην κατεύθυνση της ποιοτικής κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου ήρθε σε συνεργασία το 2000 με το Σύνδεσμο Ποιότητας RAL και την FAECF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών), και υιοθέτησε - ανέπτυξε το γνωστό πλέον σε όλους, Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ – RAL, το οποίο εστίαζε στην ποιοτική κατασκευή -τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου. Από τότε μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχει πιστοποιηθεί με το Σήμα Ποιότητας. 

Σήμερα η απαίτηση της εισόδου της υποχρεωτικής Σήμανσης CEστις κατασκευές αλουμινίου, μας ώθησε να εμπλουτίσουμε το Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ-RAL ενσωματώνοντας σ’ αυτό τοσύστημα ελέγχου παραγωγής (FPC) βάσει των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα δομικά προϊόντα. Δώσαμε έτσι στο Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ-RAL που υπήρχε και τη σύγχρονη νομική υπόσταση που απαιτείται, υλοποιώντας το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2011 που παρέχει πιστοποίηση ποιότητας, τόσο για την παραγωγή, όσο και για την τοποθέτηση των κατασκευών αλουμινίου. 

Η υλοποίηση της διαδικασίας γίνεται σε δύο στάδια: 
1. Υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών από το ΣΕΚΑ για την προετοιμασία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών SEKA- Q. System 2011
2. Επιθεώρηση - Πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα για την απονομή του Σήματος Ποιότητας. ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και το κύρος του Σήματος SEKA – Q.System 2011. 

Το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2011 περιέχει αρκετά από τα βασικά σημεία ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO, διαφοροποιείται όμως απ' αυτό ως προς το γεγονός ότι επεμβαίνει με ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος αφ' ενός και αφ' ετέρου στην εφαρμογή και το σέρβις.

Η διαδικασία για την απόκτηση του Σήματος Ποιότητας SEKA- Q. System 2011 είναι ανοικτή για όλους.

Ο ΣΕΚΑ έχει εκδώσει μια σειρά από προδιαγραφές σε μορφή ενημερωτικού εντύπου, καθώς και ένα εξειδικευμένο Εγχειρίδιο κριτηρίων, που απευθύνεται στον τεχνικό κόσμο και στους καταναλωτές.