Μέλη

  

FEN TEC - ΠΛΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΑΒΙΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 36100
Τηλέφωνο: 2237021111
Fax: 2237023475



STRUTTURA - ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 ΠΡΩΗΝ ΔΑΒΙΕ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 36100
Τηλέφωνο: & fax 2237023677

e-mail: info@struttura.gr