Εκπαίδευση

Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνική πρόοδο. Και επειδή η τεχνική πρόοδος προϋποθέτει, κατά κύριο λόγο, ανθρώπινο δυναμικό, θεωρητικώς και πρακτικώς καταρτισμένο, ικανό να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγής, είναι αυτονόητο ότι τίποτε δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί στον κλάδο μας χωρίς μίας επιμελώς συγκροτημένης τεχνικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.
 
Ο ΣΕΚΑ αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη κάθε επιχείρησης και είναι αυτός που εξαρχής δημιουργεί τις επιχειρήσεις, τις διοικεί, τις μεταμορφώνει, τις αναπτύσσει και τις κάνει να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες πάλι των ίδιων των ανθρώπων, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες με  θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη διοίκηση και γενικότερα τις ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου, που έχουν τεράστια σημασία για την σύγχρονη οικονομία.
 
Σε ένα περιβάλλον δε, που συνεχώς μεταβάλλεται και γίνεται πιο πολυσύνθετο, η παιδεία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων είναι πρωτίστου σημασίας. Ο ΣΕΚΑ άνοιξε τον δρόμο για την κατάρτιση και εκπαίδευση των κατασκευαστών ιδρύοντας το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.), με βάση τα διεθνή και αναγνωρισμένα πρότυπα εκπαίδευσης με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να μη χαθεί κανένα ταλέντο νέου ανθρώπου ή ενήλικα και σκοπό να βρουν οι  επαγγελματικές γνώσεις και η τεχνογνωσία άμεση εφαρμογή στην απασχόληση