Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

  • Η έρευνα για την αναβάθμιση της ποιότητος των κουφωμάτων Αλουμινίου και γενικότερα των κατασκευών Αλουμινίου όπως επίσης και η θέσπιση προδιαγραφών και σήματος ποιότητας 
  • Η μελέτη της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς για την διάδοση των προϊόντων που κατασκευάζουν τα μέλη του συνδέσμου 
  • Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε φορείς και κέντρα λήψεως αποφάσεων που ενδιαφέρουν τον κλάδο καθώς επίσης και η διαμόρφωση κοινώς αποδεκτών στόχων για την εξομάλυνση της αγοράς με τους άμεσα εμπλεκόμενους βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς κλάδους 
  • Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του σε θέματα που αφορούν τον κλάδο 
  • Η συνεργασία με τα υπάρχοντα Σωματεία Κατασκευαστών, την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και τους άλλους σχετικούς φορείς με πνεύμα αμοιβαιότητας και καλής πίστης 
  • Διαρκής ροή πληροφοριών προς τα μέλη για κάθε νέο που προκύπτει σχετικά με Κοινοτικά και Ελληνικά προγράμματα και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρον
  •